Η σταδιοδρομία

Η Ecotrade βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ανακύκλωσης καταλυτικών μετατροπέων και αναπτύσσεται ραγδαία. Μας ενδιαφέρει πάντα να επικοινωνούμε με άτομα που είναι καινοτόμα, ευέλικτα και μπορούν να αναλάβουν πλήρη ευθύνη για τις ενέργειές τους.

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ευκαιρίες στην Ecotrade, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση με την παρακάτω φόρμα.

benefit