Ο Γρήγορος διακανονισμός είναι μια υπηρεσία κατα την οποία συμφωνείται η πληρωμή για το περιεχόμενο του πολύτιμου μετάλλου που ανακτάται από καταλύτες θραύσματα σας, η οποία καθορίζεται μέσω μιας διαδικασίας in-house δειγματοληψίας.

Η Ecotrade προσφέρει γρήγορο διακανονισμό που παρέχει πληρωμή με βάση μια ανάλυση φασματομετρίας in-house για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας των πολύτιμων μετάλλων στα θραύσματα των καταλυτικών μετατροπέων και την πλήρη εξόφληση ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ ταχύτερη από την Έπεξεργασία με χρέωση με χρέωση και ακριβής για παρτίδες από 100 έως 500 κιλά (δηλ 80 έως 450 καταλύτες).

Γρήγορος διακανονισμός για τους σκραπ καταλύτες σας

Ως κορυφαίοι προασπιστές της ανακύκλωσης, είμαστε πλήρως εξοπλισμένοι για τη διαχείριση τυχόν απαιτήσεων δειγματοληψίας για την ανακύκλωση σκραπ καταλύτών. Η διαδικασία δειγματοληψίας μας είναι ακριβής και πλήρως, με διαφάνεια, τεκμηριωμένη.

Η υπηρεσία "Γρήγορου Αιακανονισμού" είναι διαθέσιμη για μικρές και μεγάλες ποσότητες. Έχουμε σε εφαρμογή ένα σύστημα δειγματοληψίας για μικρές/μεσαίες ποσότητες, ​​επιτρέποντας τη γρήγορη επεξεργασία και διεξαγωγή δειγματοληψίας inline. Το μαζικό σύστημα δειγματοληψίας μας έχει αποδειξεί ότι επεξεργάζεται και εξάγει υλικά από αναλωμένους καταλυτικούς μετατροπείς με μεγαλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη ταχύτητα, και λιγότερη σπατάλη από τα συμβατικά συστήματα μαζικής δειγματοληψίας.

Η τεχνολογία μας μπορεί επίσης να διατεθεί σε πελάτες που επιθυμούν να διαχειρίζονται τη δική τους δειγματοληψία σκραπ καταλυτικών μετατροπέων, με πλήρη επίγνωση και την εμπιστοσύνη ότι τα αποτελέσματά μας είναι ιδιαίτερα αξιόπιστα.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 500 ΚΙΛΑ

  • Ανάλυση με XRF Φασματόμετρο
  • Τεκμηριωμένα αποτελέσματα και υπολογισμός
  • Χρονικά αποδοτική διαδικασία και γρήγορες πληρωμές
  • Χρονικά αποδοτική διαδικασία και γρήγορες πληρωμές
  • Αυνατότητα προκαταβολής

ΟΡΟΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΑΩ