Πόσο συχνά ενημερώνουμε τις τιμές;

Οι τιμές ενημερώνονται στον κατάλογο, από Δευτέρα έως Παρασκευή σε συγκεκριμένες ώρες:

1 ΠΜ (ώρα Σιγκαπούρης) / 1 ΜΜ (Ανατολική Ζώνη Ώρας) / 6 ΜΜ (ώρα κεντρικής Ευρώπης)

9 ΠΜ (ώρα Σιγκαπούρης) / 9 ΜΜ (Ανατολική Ζώνη Ώρας) / 2 ΠΜ (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)

5 ΜΜ (ώρα Σιγκαπούρης) / 5 ΠΜ (Ανατολική Ζώνη Ώρας) / (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)

Η τιμή του μετάλλου ποικίλλει όπως οι τιμές της αγοράς, δεν επιτρέπεται να ευθυγραμμιστούμε με οποιοδήποτε άλλο μέρος για να διαμορφώσουμε μια τιμή, ο Όμιλος Ecotrade δημιουργεί τη δική του ανεξάρτητη τιμή βάσει της κατανόησης της αγοράς.

Σημείωση: ενημερώνουμε ότι η τιμολόγηση δεν ενημερώνεται όταν οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι κλειστές (τα Σαββατοκύριακα, τις επίσημες αργίες, κλπ ...)