Paano ako ipapaalam sa mga resulta ng aking materyal?


Kapag na-sample at nasuri na ang iyong materyal, bibigyan ka namin ng komprehensibong ulat sa pamamagitan ng email na naglalaman ng ganap na dokumentado na mga resulta at kalkulasyon. Ipapadala sa iyo ang ulat na ito para sa iyong pagsusuri at pag-apruba bago simulan ang anumang mga pagbabayad.