Mahahalagang metal (ang presyo ay nakabatay sa dolyar depende sa bigat)

Petsa Platinium Palladium Rhodium
1 December 2020 $964 $2,256 $16,100
30 November 2020 $954 $2,272 $16,100
29 November 2020 $962 $2,292 $16,100
28 November 2020 $962 $2,292 $16,100
27 November 2020 $953 $2,265 $16,100
26 November 2020 $962 $2,232 $16,100
25 November 2020 $959 $2,207 $16,100
24 November 2020 $934 $2,208 $16,100
23 November 2020 $940 $2,200 $15,900
22 November 2020 $940 $2,196 $15,900

Precious Metals Rates history