Key success factors in establishing long term, mutually beneficial, relationships include:

  • Ibenta ang mga pira-pirasong Cat’s
  • Tumanggap ng mabilis at magandang presyo
  • Tinatanggap ng ilan mang dami ng pira-piraso
  • Garantisadong pang serbisyong personal

Kami ay naka pagtatag ng isang malalim na karanasan, isang pandaigdigang pananaw ng pamilihan at ng isang umiiral na network ng mga basura para sa kumpanya ng recycling internasyonal na nagpapahintulot sa amin upang dalhin ang mga idinagdag na halaga sa mga lokal na negosyo. Ang aming mga kasosyo ay walang paltos magkaroon ng isang kayamanan ukol sa kaalaman at personal na contact.