Bakit kailangan mo ng isang catalytic converter?

Ang mga pag-convert ng catalytic ay inilaan upang mabawasan ang mga paglabas ng carbon monoxide, nitrogen oxides, hydrocarbons. Sa lahat ng mga bansa sa kanluran at karamihan sa mga bansa sa buong mundo ay kinokontrol ng isang mahigpit na patakaran ng estado upang mabawasan ang polusyon at maprotektahan ang kalusugan ng publiko. Suriin ang regulasyon ng iyong bansa sa mga kotse upang malaman kung maaari kang ligal na magmaneho nang walang isa. Anuman ang pagkakaroon nito ng isang buong gumaganang katalitikong converter ay kumakatawan sa isang pagsisikap na protektahan ang planeta at labanan laban sa pandaigdigang pag-init. Upang maprotektahan ang hinaharap ng planeta at ang ekosistema sa loob kung saan lumaki ang iyong mga anak dapat mong tiyakin na ang iyong kotse ay may catalytic converter (at tiyaking na-recycle ito kapag pagod).

Traffic jam