GENEL SATIN ALMA KOŞULLARI

Son güncelleme: 26/01/2021

GENEL

Bu web sitesi, Ecotrade Group tarafından işletilmektedir.

Site boyunca, "biz", "bizim", "bizim", terimleri Ecotrade Group'u ifade eder.

Ecotrade Group, bu siteyi size, kullanıcıya, burada belirtilen tüm koşulların, şartların, politikaların ve bildirimlerin kabulüne bağlı olarak sunar.

Satın Alma Koşullarını kabul etmiyorsanız veya kabul etmiyorsanız, lütfen hizmetlerimizi kullanmayın.

 

MADDE 1: TANIMLAR

«Alıcı», Ecotrade şubesini veya ortağını ifade eder.

«Mal», satıcı tarafından bir Ecotrade şubesine veya ortağına gönderilen tüm nesneleri ifade eder.

«Satıcı», bir Ecotrade şubesi veya ortağı ile eş sözleşmeli müşteriyi ifade eder.

«Genel Satın Alma Koşulları», bir Ecotrade şubesi veya ortağı ile satıcı arasındaki ilişki için uygulanabilen genel satın alma koşullarını ifade eder.

«Ödeme tarihi», bir Ecotrade şubesi veya ortağının ödeme düzenlemesi yaptığı tarihi ifade eder.

 

MADDE 2: UYGULAMA ALANI

Genel Satın Alma Koşulları, Satıcı ve Alıcı arasındaki herhangi bir satın alma teklifi için geçerlidir.

Bu GPC, Alıcı ve satıcıları arasındaki tüm satın alma ve satış işlemleri için ilişki koşullarını tanımlar.

 

MADDE 3: ÖN KOŞULLAR

Satıcı, Alıcı'ya şunları garanti eder:

- Yasal olgunluk yaşının üzerinde olmak ve tam yasal kapasiteye sahip olmak.

- Malların sahibi olduğunu veya bunlardan tasarruf etme yetkisine sahip olduğunu (Alıcı, malların mülkiyetini veya bunları tasarruf etme hakkını kanıt olarak talep edebilir - Malların hiçbir hakka tabi olmadığı, hiçbir ayrım yapılmadığı, hiçbir borç yükümlülüğü garantisine tabi olmadığı ve hiçbir diğer tarafından talep edilmediği).

- Malların hırsızlık gibi ceza hukuku tarafından yasaklanan herhangi bir yasadışı eylemle elde edilmediğini ve hiçbir şekilde bunlarla bağlantılı olamayacağını.

- Malların satışının, örneğin gizleme gibi ceza hukuku tarafından yasaklanan yasadışı bir eylemi amaçlamadığı; katalitik konvertör(ler)in postalanması ve/veya sağlanması ve/veya devredilmesinin para aklama faaliyetine katılmadığı veya Alıcı'nın uygulanabilir hukukunun ihlaline yol açmadığı.

- Kendi adına ve temsilcisi ya da vekili olarak değil hareket etmek.

 

MADDE 4: SİPARİŞLER

4.1 Genel

Mallar, Satıcı tarafından Alıcı'nın yerine teslim edilmelidir.

Para aklama ile mücadele ve yasal uyumluluğa ilişkin uygulanabilir yasal hükümlere uygun olarak, Satıcı kimliğinin bir kopyasını Alıcı'ya vermek zorunda kalabilir.

Alıcı, Satıcı tarafından gönderilmeden önce Malların fotoğraflarını çekmesi için Satıcı'yı tavsiye eder.

Satıcı, gönderi yapıldığını gösteren benzersiz bir belge olan gönderi yönlendirme belgesini saklamalıdır.

Alıcı, taşıma sırasında hasar görmüş, açılmış veya kötü muamele görmüş gibi görünen gönderileri kabul etmeme hakkını saklı tutar.

Böyle gönderiler, Ecotrade'in sorumluluğu olmaksızın Satıcı'ya geri gönderilecektir.

 

4.2 Website dışındaki siparişler

Satıcılar tarafından gerçekleştirilen satın alma sözleşmelerini yasal olarak yürütmeye yetkili temsilciler tarafından yapılan siparişlerden yalnızca Alıcı sorumlu tutulabilir.

 

4.3 ELEKTRONİK SİPARİŞLER

Satıcı, web uygulamamız veya mobil uygulamamız aracılığıyla bir sepet oluşturarak satmak istediği malları tanımlayabilir.

Satıcı, malları paketleyip, sepetin gönderilmesinden en geç üç (3) iş günü sonra teslim etmekle sorumludur.

Önceden ödenmiş iade etiketi hizmeti kullanılırken ücretler düşülebilir.

 

MADDE 5: MALLARIN NİTELİĞİ

Alıcı, geri dönüştürülmek üzere kullanılan Mallar satın alır ve Satış fiyatları her değerli metalin nesne içindeki ağırlığına dayanarak Alıcı tarafından değerlendirilir ve hasarsız bir öğenin varsayılan değeri üzerinden değil.

Sonuç olarak, Ecotrade tarafından sunulan fiyat, uygulamamızda veya mobil uygulamamızda açıklanan değerden daha düşük olabilir.

 

MADDE 6: SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Satıcı, Malları Alıcıya göndererek Mallar için Alıcıya kesin bir satış teklifi sunar.

Malların uzman değerlendirmesinin ardından, Alıcı Malları edinmek isteyip istemediğine karar verecektir.

Eğer Alıcı, Malları edinmek isterse, değerlendirmeden sonra kırk sekiz (48) saat içinde posta veya elektronik posta yoluyla Satıcıyı bilgilendirir ve ödemeyi yapar.

Alıcı tarafından satış kabulünün bildirimi, satış tarihidir.

 

MADDE 7: MÜLKİYETİN DEVRI

Malın mülkiyetinin devri ve kayıp ve hasar riskinin devri, Malın Alıcı tarafından kabul edilmesiyle etkili olacaktır.

Bu nedenle, Mal Satıcının riski altında seyahat eder ve hasar durumunda düzenleyici koşullar altında taşıyıcıya talepte bulunabilir.

Alıcı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

MADDE 8: FİYAT

Mal fiyatları, kıymetli maden içeriği ve kıymetli maden borsası fiyatının değerlendirilmesiyle belirlenir.

Satış fiyatının ödenmesiyle birlikte, Alıcı, Malın tanımını, her bir referans için miktarını, değerini ve ödeme koşullarını içeren satın alma sözleşmesini içeren bir e-posta gönderir.

 

MADDE 9: ÖDEME KOŞULLARI

Satın alma işlemi için, Alıcı, Malın değerlendirmesi sonrasında belirlenen ödeme ile derhal ödeme yapacaktır ve Malın satın alma kararını bildirdikten hemen sonra, yani Malın değerlendirmesinden sonra kırk sekiz (48) saat içinde ödeme yapacaktır.

Yukarıda belirtilen kırk sekiz (48) saatlik süre, Satıcının banka hesabına etkin kredi girişi anlamına gelmez, ancak Alıcı tarafından yapılan transfer emrini ifade eder.

Yukarıdaki kırk sekiz (48) saatlik süre, hafta sonuna veya resmi tatillere denk gelirse, bu günler zaman diliminin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Ödeme, Satıcının seçtiği araçlarla yapılacaktır.

Alıcı, Satıcının vergi yükümlülüklerini yerine getirmesi ve ilgili hükümlere uygun olarak vergi yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda bilgilendirilmesini ve uyulmasını istemektedir.

 

MADDE 10: ÜRÜNLERİN UYUMLULUĞU VE KALİTESİ

Paketler, taşımacılık hizmetleri ile Alıcıya ulaşır. Teslim aldıktan sonra, Alıcı, teslim edilen malları miktar ve kalite açısından kontrol eder.

Bu kalite kontrolünden sonra Alıcı, miktar veya kalite kusuru olduğunu fark ederse, yeni bir teklifte bulunur.

Yeni teklifin gönderildiği tarihten itibaren yedi (7) gün içinde kabul edilmezse, mallar Satıcıya iade edilebilir.

Malların iade edilmesiyle ilgili ücretler yalnızca Satıcının sorumluluğundadır.

 

MADDE 11: SORUMLULUK

Alıcı, Satıcının bu Genel Koşullar ve bunlarla ilgili satış sözleşmelerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya yanlış yerine getirmesi nedeniyle doğrudan zarar görmesi durumunda Satıcıyı sorumlu tutamaz.

Mallar Madde 10'da belirtildiği gibi Alıcı tarafından reddedilirse, Satıcı işlemin başarısızlığı nedeniyle yaşadığı zaman kaybı temelinde Alıcıyı sorumlu tutamaz.

Alıcı, zorlayıcı nedenler nedeniyle meydana gelen gecikme veya yerine getirilmeme durumlarından sorumlu tutulamaz.

Ayrıca, Satıcının malların kökenini haklı gösterememesi veya mülkiyetinde yasa dışı şekilde yer aldığı tespit edilirse, Alıcı haklarını korumak için yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.

Ayrıca, Satıcı, özellikle satılan Malların kökeni konusunda temerrüde veya gizli bir temerrüde karşı Alıcıyı garanti eder.

 

MADDE 12: ŞARTLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Alıcı, bu Şartları her zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bu durumlarda, Satıcı, mallarını Alıcıya gönderme tarihinde yürürlükte olan Şartlara tabi kalacaktır.

 

MADDE 13: TRANSFER - AKTARIM

Alıcı, bu Şartlar altındaki hak ve yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını satma hakkına sahiptir ve bu, Satıcının hak ve yükümlülüklerinin kapsamını etkilemez.

 

MADDE 14: FERAGAT – TOLERANS – GEÇERSİZLİK

Alıcı, bu Koşulların herhangi bir hükmü ihlal edildiğinde feragat etmekle birlikte, bu maddeye sonradan uygulanamayacağı gibi diğer herhangi bir ihlalin feragat edildiği anlamına da gelmez.

Benzer şekilde, bu Koşulların uygulanmasına yönelik hoşgörü, süresi veya sıklığı ne olursa olsun, bu Koşulların değiştirilmesi veya silinmesi olarak kabul edilmeyecektir.

Son olarak, bu Koşulların herhangi bir hükmünü tamamen veya kısmen etkileyen geçersizlik, diğer hükümleri etkilemeyecek ve değişmeden yürürlükte kalacaktır.