Fire-Assay ve ICP (Endüktif Eşleşmiş Plazma) analizi Kıymetli Metaller endüstrisinde yaygın olarak kabul gören bir yöntemdir.

Tüm Kıymetli Metal toplama ve rafine etme şirketlerinin ön XRF sonuçlarına yalnızca %80 oranında kredi vermesi ve ICP sonuçlarına tam değer vermesi yaygın bir uygulamadır.

Bu iki kombine yöntem, Fire Assay'in tam Değerli Metal toplama tekniğinden ve ICP'nin eşzamanlı eser element analizinden yararlanmaktadır.

YANGIN TAHLİLİ

Fire Assay, Değerli Metaller için dünyadaki en eski arıtma ve analitik tekniklerden biridir.

Modern enstrümantasyon ve makineler zaman gereksinimlerini, analiz performansını ve tekrarlanabilirliği geliştirmiş olsa da, temel yöntem aynı kalmıştır. Tozlar, metalik bir toplayıcı (genellikle Pb) ile birlikte belirli flakslarla (malzemenin benzersiz özelliklerine göre) karıştırılır ve ardından eritilir. Füzyon sırasında, flakslar ve metal tozdaki tüm metalikleri yıkar ve (A) numunedeki tüm metalleri içeren metalik bir "düğme" ve (B) kalan tüm diğer elementleri içeren bir cüruf olmak üzere iki ayrı parça bırakır.  Düğme daha sonra asit içinde çözülür ve spektrometreler ile analiz edilir.

ICP TAHLILI (ISLAK KIMYASAL TAHLIL)

ICP, her bir elementi kendine özgü dalga boyu karakteristiği ile tanımlayan bir emisyon spektrometresi yöntemidir.

Yangın tahlili füzyonundan üretilen düğmeler gibi asidik çözünmüş numuneler, yüksek sıcaklıktaki plazmada (yaklaşık 7000 K) yüklenir.

Emisyon sinyalleri, spektrumu toplayan ve Charge Injection Device (CID) dedektörüne odaklayan bir kamera tarafından alınır.

Yazılım daha sonra alınan spektrumu eşleştirir ve her bir elementin dalga boyunu karşılaştırarak nihai bir sonuç üretir.

ICP VE XRF ANALİZLERİNİN FARKI

ICP

XRF

ICP, birden fazla elementi ölçmek istediğinizde tercih edilen yöntemdir.

ICP-OES prensibi, atomların ve iyonların elektronları temel durumdan uyarılmış bir duruma taşımak için enerji absorbe edebileceği gerçeğini kullanır.

Çok düşük konsantrasyonlarda sıvı numunelerdeki metalleri ve çeşitli metal olmayan maddeleri tespit etme kabiliyetiyle bilinir ve kullanılır.

Aynı elementin farklı izotoplarını tespit edebilir, bu da onu İzotopik etiketlemede çok yönlü bir araç haline getirir.

X-ışını Spektrometreleri, yeni donanım ve en önemlisi yazılım analitikleri sunarak son on yılda etkinliklerini kademeli olarak artırmıştır.

Bununla birlikte, XRF sonuçları büyük ölçüde numune hazırlığına ve özellikle numune yüzeyinin sadece küçük bir kısmını analiz ettiği için numune partikül boyutuna ve homojenliğine bağlıdır. Numune hazırlama veya pelet presleme sırasında, genellikle küçük ancak bazen büyük farklılıklara neden olan element ayrışması meydana gelebilir.

Bu aşamada, bir XRF analizi yalnızca klasik Fire-Assay/ICP yöntemiyle doğrulanabilir.

Analiz hizmetleriyle ilgileniyor musunuz?

Ecotrade'de, malzemenizi analiz etmek için eğitimli bir kimyager ekibimiz var. Fire Assay, Cupellation, Titration, XRF ve ICP Analizlerini kullanıyoruz. Hurda Katalitik Konvertörlerin yanı sıra Elektronik Atıklar (Hurda PCB'ler), PGM Endüstriyel ve Petrokimyasal Katalizörler, Karat Altın ve Gümüş, Değerli Metal Cürufları veya Kalıntıları gibi tüm Değerli Metal içeren malzemeleri analiz etme yeteneğine sahibiz.

ICP ANALİZİ SİPARİŞ EDİN

TAM FİYAT LİSTESİ

Neden Fire assay + ICP analizi?

  • XRF'den daha yüksek doğruluk
  • Daha fazla doğruluk için 2 farklı yöntem
  • Sektördeki en güvenilir kombinasyon
  • Hem ana hem de iz unsurların analiz edilmesi

YANGIN TAHLILI/ICP ANALIZI SIPARIŞ EDIN