Mahahalagang metal at rates ng pera

metal Presyo sa Dolyar kada onsa Price $ / g
PT 964
PD 2,256
RH 16,100

Euro (EUR) 0.836765 €/$


Ang pamantayang halaga at mga resulta

dami kg
Katampatang moisture %
Content Palladium (tuyo) ppm
Content Platinum (tuyo) ppm
Content Rhodium (dry) ppm


Ang pangunahing kakayahan ng Ecotrade ay ang pagkuha ng mga mahahalagang metal mula sa spent catalytic converter. Sa pamamagitan ng gamit na ito, maaari mong Makita ang balik na halaga mula sa iyong bultuhang catalyst. At ito rin ay makatutulong na maikompara ang mga iba’t ibang tuntunin sa pagdadalisay ng toll mula sa magkakaibang smelters at refiners.

Ihambing ang mga alok

dagdagan ang kolum kalkulahin

Refiner Ecotrade Gold
Pera Dollar ($)
Lotcharge 0 $ $
Trato sa monolith kada kilo 2.40 $ $
kabayaran sa pagbalik Palladium 98 % %
kabayaran sa pagbalik Platinum 98 % %
kabayaran sa pagbalik Rhodium 90 % %
Presyo sa Pagpipino  Palladium 290 $ $
Presyo sa Pagpipino  Platinum 290 $ $
Presyo sa Pagpipino Rhodium 1600 $ $
Bayad sa kargamento (bawat kalakal) 0 $ $
   
Lotcharge
Bayad sa kargamento
Trato sa monolith kada kilo
Presyo sa Pagpipino  Palladium
Presyo sa Pagpipino  Platinum
Presyo sa Pagpipino  Rhodium
Pagkawala sa Metal Palladium
Pagkawala sa Metal Platinum
Pagkawala sa Metal Rhodium
Kabuoang Bayad
+ Pagkawala sa Metal (pagkakaiba sa 100% RR)
   
Kabuoang Bayarin
Presyo kada kilo ng monolith
   
kahalagahan ng kalakal bawat kilo
bawas ng presyo kada kilo
Pagbalik ng kada kilo ng monolith
kabuuan ng pagbalik

dagdagan ang kolum kalkulahin