Acura - Honda - 6 Holes + 2 Holes (1 sensor)

Acura - Honda-6 Holes + 2 Holes (1 sensor)Catalytic Converters
Acura - Honda-6 Holes + 2 Holes (1 sensor)Catalytic Converters
Acura - Honda-6 Holes + 2 Holes (1 sensor)Catalytic Converters
Acura - Honda-6 Holes + 2 Holes (1 sensor)Catalytic Converters
Acura - Honda-6 Holes + 2 Holes (1 sensor)Catalytic Converters

Acura - Honda - 6 Holes + 2 Holes (1 sensor)

Pembuat dan model Acura - Honda
Jenis produk Seramik
Rujukan 6 Holes + 2 Holes (1 sensor)
Perkara TT* / Other side : 7 Holes + 7 Holes / Acura MDX Center SENSOR
Years 2001, 2003
Model Kereta Honda Odyssey
3.5L
Honda Acura
MDX
kandungan PGM
Share