Berapa lama masa yang diambil untuk Ecotrade kreditkan pembayaran saya?


Selepas menerima kelulusan bertulis anda bagi keputusan akhir, Ecotrade akan memulakan proses pembayaran, di mana kebiasaanya mengambil masa dalam 2 hari waktu bekerja.

Selain itu, kami juga menyediakan kemungkinan nilai terlindung dan pembayaran pendahuluan yang fleksibel kepada pelanggan yang telah lama bersama kami di atas permintaan mereka. Ini bertujuan untuk menawarkan pilihan kewangan selanjutnya dan menampung keperluan khusus.