Bagaimana untuk membatalkan langganan anda?

Langganan anda membolehkan anda mengakses panduan harga pemangkin sekerap kami.

Langganan secara automatik memperbaharui melainkan anda membatalkannya.

Ketahui tentang jenis langganan.

 

Jika anda ingin membatalkan langganan, pergi ke akaun anda.

 

 

Kemudian, anda akan berada dalam maklumat peribadi anda.
Klik pada "Batal Langganan".

 

 

Klik pada "Sahkan".

 

 


Sebaik sahaja anda telah mengklik "Sahkan" anda akan menerima pengesahan untuk tarikh akhir langganan anda.

 * Jika anda membatalkan, anda boleh terus menggunakan langganan sehingga tarikh bil berikutnya.