כיצד לציית לתיעוד המשלוח?

תוכל להשתמש בתבניות אלה כדי להבטיח תהליך חלק ויעיל:

כמו כן, נוכל למנות את הסוכן שלנו שיארגן הכל כך שהאיסוף יתבצע בפתח ביתך.