מה גורם לממיר קטליטי להיסתם?

 

אם הממיר מופעל במשך תקופה ארוכה בטמפרטורות גבוהות, חומר המצע עלול להתמוסס וליצור מסה מוצקה בתוכו. זה בדרך כלל תוצאה של תקלת מערכת שמאפשרת לתערובת דלק עשירה מדי להגיע אל הממיר. ממיר קטליטי סתום

איך לדעת מתי הממיר הקטליטי שלך נסתם?

הסימפטום העיקרי של ממיר קטליטי סתום הוא אובדן הכוח של המנוע שלך, שעלול להיראות איטי. אתה גם עלול להריח ריח חריג מגזי הפליטה.

אבחון ותיקון מוקדם יעצרו הידרדרות נוספת בממיר.

Clogged catalytic converter