למה אתה צריך ממיר קטליטי?

ממירים קטליטיים נועדו להפחית את פליטת חד תחמוצת הפחמן, תחמוצות חנקן, פחמימנים. בכל מדינות המערב וברוב המדינות ברחבי העולם זה מוסדר על ידי מדיניות מדינה הדוקה פקק תנועה על מנת להפחית את הזיהום ולהגן על בריאות הציבור. בדוק את תקנות המדינה שלך לגבי מכוניות כדי לברר אם אתה יכול לנהוג באופן חוקי בלי מכוניות. ללא קשר לכך, ממיר קטליטי הפועל במלואו מייצג מאמץ להגן על כדור הארץ ולהילחם נגד התחממות כדור הארץ. כדי להגן על עתיד כדור הארץ והמערכת האקולוגית שבתוכה ילדיכם יגדלו, עליכם לוודא שלמכונית שלכם יש ממיר קטליטי (ולוודא שהוא ממוחזר כאשר הוא נשחק).

Traffic jam