היכן אוכל למכור את הממיר הקטליטי המשומש שלי?

קבוצת אקוטרייד קונה למעשה ממירים קטליטיים מושקעים למיחזור במקומות רבים ברחבי העולם באמצעות שירותים שונים <נא להפוך את גרסת התרגום למודגשת
מההיסטוריה, בנינו הכרה חזקה בתעשייה זו על ידי חשיפת מסד הנתונים הנרחב שלנו עם יותר מ-20,000 הפניות לזרזים.