האם אתה יכול לתקן ממיר קטליטי?
 

 

לפעמים צריך לשנות את המסנן של הממירים הקטליטיים, כדי לתקן ממיר קטליטי סביר להניח שתצטרך להחליף את כל החלק בממיר חדש. אם אתה צריך לתקן או להחליף את הממיר הקטליטי שלך, אנחנו באמת ממליצים לך ללכת לראות מכונאי מקצועי. מצד שני, אתה יכול למכור את הקודם למחזרים כמונו ובעקבות כך לממן איתו חלק מהחדש.

To fix a catalytic converter