כמה זמן ייקח לקבל את תוצאות החומר שלי?


ניתן לצפות לקבל תוצאות מקדימות, מניתוח XRF, בתוך 3 עד 5 ימי עסקים. תוצאות סופיות שנקבלות באמצעות בדיקת ICP מצופות להיקבל בתוך 10 עד 15 ימי עסקים לאחר תוצאות המקדמות.