Katalizatoriaus fabrikas

Ecotrade Baltics

Ecotrade susikūrė 2007 metais per katalizatoriu industrijos bumą. Dviženklė metų patirtis šitoje rinkoje leido suprasti pagrindinę esmę šio verslo ir visas subtilybias reikiant užtikrinti kokybišką ir švarų darbą. Mes bendradarbiaujame su automobilių laužynais iš visos Europos šalių. Perdirbdami katalizatorius laiku prisidedame prie taršos mažinimo kuria skleidžia automobiliai, Mūsų tikslas palaikyti minimalų taršos lygį Lietuvoje ir perdirbti nebefunkcionuojančius katalizatorius/suodžių filtrus laiku.

Katalizinių keitiklių krūva

KATALIZATORIŲ PERDIRBIMO RINKA

Nuo pat 1980 m. pradžios katalizatorių rinkos, kuri yra pagrindinis aplinkos apsaugos aspektas automobilių pramonėje, nes gali patikimai ir veiksmingai sumažinti kenksmingų dujų išmetimą teršalų kiekį į aplinką. Vyriausybės teisės aktų teigimu tai yra būtina kiekvieno naujo automobilio dalis. Katalizatoriaus korys yra prisotintas PGM (platinos, paladžio ir rodžio) metalų, kurie po katalizatoriaus galiojimo pabaigos yra regeneruojami, mūsų pagalba.

Kiekvienam sandorio etapui, nuo santykių su įmonėmis ir individualiais asmenim, iki prekybos išgautomis medžiagomis, mes turime žinias ir patirtį visą tai atlikti po savo stogu.

Aplinkos perdirbimas

GAMTOS APSAUGA

Mes perdirbdami tauriuosius metalus, kurių yra katalizatoriuose, tikimės taupyti gamtos resursus, ir švarinti aplinką. Iš atliekų juos perdirbdami ir gražindama antrajam gyvenimui. Mūsų tikslas palikyti minimalų taršos lygį Lietuvoje ir perdirbti nebefunkcionuojančius katalizatorius/suodžių filtrus. Taip pat rūpinames mūsų aplinka ir norime išsaugoti gamtą ateinančiom kartom. Dirbdami su daugeliu Europos šalių viliames ir stengiames pagerinti Lietuvos ekonominį gerbuvi, skatindami vartotojiškumą. Naujausi technologiniai sprendimai leidžia mums pasiūlyti aukščiausias rinkos kainas.