Hyundai - Kia - G04FJ0

Hyundai - Kia-G04FJ0催化转化器
Hyundai - Kia-G04FJ0催化转化器
Hyundai - Kia-G04FJ0催化转化器
Hyundai - Kia-G04FJ0催化转化器

Hyundai - Kia - G04FJ0

品牌 Hyundai - Kia
产品类型 汽油颗粒过滤器
参考编号 G04FJ0
Years 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
汽车型号 Hyundai i20
I - 1.0T-GDi
I - 1.2
PGM含量
Share