Peterbilt - EPN Q629392 CPN 2871485

PeterbiltCumminsEPN Q629392 CPN 2871485Bộ lọc khí thải

Peterbilt - EPN Q629392 CPN 2871485

Hãng Peterbilt
Loại sản phẩm DPF
Nhà sản xuất Cummins
Tham khảo EPN Q629392 CPN 2871485
Chi tiết 14" long.