Peterbilt - 33340072772

PeterbiltCummins33340072772Bộ lọc khí thải

Peterbilt - 33340072772

Hãng Peterbilt
Loại sản phẩm DPF
Nhà sản xuất Cummins
Tham khảo 33340072772
Chi tiết MFG by Cummins
nội dung PGM