Nissan - 220

Nissan-220Bộ lọc khí thải

Nissan - 220

Hãng Nissan
Loại sản phẩm Gốm
Tham khảo 220
Chi tiết Cast Iron; 5-bolt flange; Long 90-Degree Neck.