Kenworth - M140139

KenworthCaterpillarM140139Bộ lọc khí thải

Kenworth - M140139

Hãng Kenworth
Loại sản phẩm DPF
Nhà sản xuất Caterpillar
Tham khảo M140139
Chi tiết 2616862 / 1543372885 / 45" long HC diesel unit. MFG By Donaldson