Kenworth - 2900045

KenworthCaterpillar2900045Bộ lọc khí thải
KenworthCaterpillar2900045Bộ lọc khí thải
KenworthCaterpillar2900045Bộ lọc khí thải

Kenworth - 2900045

Hãng Kenworth
Loại sản phẩm DPF
Nhà sản xuất Caterpillar
Tham khảo 2900045
Chi tiết 740C07164B0041 / Caterpillar C15
Car Models Kenworth T660
(Unknown)