Hino - ME 226350 7WM

Hino-ME 226350 7WMBộ lọc khí thải

Hino - ME 226350 7WM

Hãng Hino
Loại sản phẩm DPF
Tham khảo ME 226350 7WM
Chi tiết honeycomb (HC) unit. HC section is 2.5" long is 9.5" long.