Freightliner Trucks - P232376

Freightliner TrucksDonaldsonP232376Bộ lọc khí thải
Freightliner TrucksDonaldsonP232376Bộ lọc khí thải

Freightliner Trucks - P232376

Hãng Freightliner Trucks
Loại sản phẩm DPF
Nhà sản xuất Donaldson
Tham khảo P232376
Chi tiết 200287196
nội dung PGM