Ford - KBA 16954

Ford - KBA 16954

Hãng Ford
Loại sản phẩm Gốm
Nhà sản xuất Eberspächer
Tham khảo KBA 16954
Chi tiết TYP KAT 14 / 0448835 / 47005130
Car Models Ford Sierra
(Unknown)