Ford - GB3G-5K224-AB

Ford-GB3G-5K224-ABBộ lọc khí thải
Ford-GB3G-5K224-ABBộ lọc khí thải
Ford-GB3G-5K224-ABBộ lọc khí thải
Ford-GB3G-5K224-ABBộ lọc khí thải

Ford - GB3G-5K224-AB

Hãng Ford
Loại sản phẩm DPF
Tham khảo GB3G-5K224-AB
Years 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Mô hình xe hơi Ford Ranger
3.2 TDCI TKE
III 2.2 QJ2S