Ford - GB3G-5H270-CG

Ford-GB3G-5H270-CGBộ lọc khí thải

Ford - GB3G-5H270-CG

Hãng Ford
Loại sản phẩm Gốm + DPF
Tham khảo GB3G-5H270-CG
Years 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Car Models Ford Ranger
3.2 TDCI TKE