Ford - AV61-5H250-JC

Ford-AV61-5H250-JCBộ lọc khí thải
Ford-AV61-5H250-JCBộ lọc khí thải
Ford-AV61-5H250-JCBộ lọc khí thải

Ford - AV61-5H250-JC

Hãng Ford
Loại sản phẩm Gốm + DPF
Tham khảo AV61-5H250-JC
Chi tiết 82152161
Years 2011, 2012, 2013, 2014
Car Models Ford C-Max
(Unknown)
Ford Focus
2.0 TDCi