Ford - 97BB-5G236-BD

Ford-97BB-5G236-BDBộ lọc khí thải
Ford-97BB-5G236-BDBộ lọc khí thải

Ford - 97BB-5G236-BD

Hãng Ford
Loại sản phẩm Gốm
Tham khảo 97BB-5G236-BD
Car Models Ford Cougar
2.5 - V6 (125 kw / 170 hp)