Ford - 4S5X-5G232-CB

Ford-4S5X-5G232-CBBộ lọc khí thải
Ford-4S5X-5G232-CBBộ lọc khí thải

Ford - 4S5X-5G232-CB

Hãng Ford
Loại sản phẩm Gốm
Tham khảo 4S5X-5G232-CB
Years 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Car Models Ford Ka
1.6