Ford - Mazda - 2S61-5G232-KH

Ford - MazdaFoMoCo2S61-5G232-KHBộ lọc khí thải
Ford - MazdaFoMoCo2S61-5G232-KHBộ lọc khí thải
Ford - MazdaFoMoCo2S61-5G232-KHBộ lọc khí thải

Ford - Mazda - 2S61-5G232-KH

Hãng Ford - Mazda
Loại sản phẩm Gốm
Nhà sản xuất FoMoCo
Tham khảo 2S61-5G232-KH
Chi tiết 13337350
Mô hình xe hơi Ford Fiesta
V - 1.4L
Mazda 2
1.4
nội dung PGM