Citroën - TR PSA K684

CitroënFaureciaTR PSA K684Bộ lọc khí thải

Citroën - TR PSA K684

Hãng Citroën
Loại sản phẩm Gốm
Nhà sản xuất Faurecia
Tham khảo TR PSA K684
Years 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Car Models Citroën C4
(Unknown)
Citroën Aircross
1.6 HDI
Peugeot 308
(Unknown)
II 1.6 HDi