BMW - 8518141 8579293 (DPF)

BMW-8518141 8579293 (DPF)Bộ lọc khí thải
BMW-8518141 8579293 (DPF)Bộ lọc khí thải
BMW-8518141 8579293 (DPF)Bộ lọc khí thải

BMW - 8518141 8579293 (DPF)

Hãng BMW
Loại sản phẩm DPF
Tham khảo 8518141 8579293 (DPF)
Years 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Mô hình xe hơi BMW 1 Series
F20 - 116D
F21 - 116D - 1.5
BMW X3
F25
BMW X4
F26
BMW 3 Series
G20 - 320D 2.0 D
nội dung PGM
Share