Kim loại quý (Đơn vị giá Usd cho một ounce)

Ngày Platinum Palladium Rhodium
17 May 2022 $922 $1,970 $15,100
16 May 2022 $907 $1,880 $15,000
13 May 2022 $904 $1,838 $15,000
12 May 2022 $926 $1,798 $14,400
11 May 2022 $955 $1,951 $14,400
10 May 2022 $956 $1,962 $14,800
9 May 2022 $920 $1,943 $15,350
6 May 2022 $931 $1,990 $15,700
5 May 2022 $954 $2,135 $16,000
4 May 2022 $938 $2,158 $16,750

Precious Metals Rates history