Kim loại quý (Đơn vị giá Usd cho một ounce)

Ngày Platinum Palladium Rhodium
17 tháng 7, 2024 $990 $958 $4,250
16 tháng 7, 2024 $963 $920 $4,250
15 tháng 7, 2024 $966 $930 $4,250
12 tháng 7, 2024 $969 $943 $4,250
11 tháng 7, 2024 $981 $968 $4,250
10 tháng 7, 2024 $969 $969 $4,250
9 tháng 7, 2024 $973 $978 $4,300
8 tháng 7, 2024 $980 $987 $4,300
5 tháng 7, 2024 $1,002 $995 $4,300
4 tháng 7, 2024 $990 $1,005 $4,300

Lịch sử tỷ giá kim loại quý