SỰ THẬT THÚ VỊ VỀ TÁI CHẾ KIM LOẠI

POSTED BY SARAIWAN

 

 • Người Mỹ vứt một lượng thép đủ để tiếp tục cung cấp cho các nhà sản xuất xe trong nước. 

 

 • Việc tái chế thép làm giảm ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước và đòi hỏi năng lượng ít hơn 70% so với sản xuất nguyên liệu từ thép thô. 

 

 • Bạn có thể tạo ra 20 cái lon từ các vật liệu tái chế với cùng một lượng năng lượng cần thiết để sản xuất một cái lon mới. 

 

 • Tái chế tiết kiệm 95% năng lượng cần thiết để tạo ra nhôm mới cho mỗi tấn nhôm. 

 

 • Tái chế một lon nhôm có thể tiết kiệm đủ năng lượng để TV hoạt động trong ba giờ - hoặc bằng nửa gallon xăng. 

 

 • 350.000 lon nhôm được sản xuất mỗi phút! 

 

 • Một khi một lon nhôm được tái chế, nó có thể là một phần của một lon mới trong vòng sáu tuần. 

 

 • Vì rất ít lon nhôm được tái chế nên chúng chiếm chưa đến 1% tổng lượng rác thải của Hoa Kỳ, theo ước tính của EAS. 

 

 • Không có giới hạn về số lượng nhôm có thể được tái chế. 

 

 • Lượng năng lượng dữ trữ từ việc tái chế 500gr thép có thể thắp sáng một bóng đèn 60W suốt cả ngày. Trong một năm ở Hoa Kỳ, việc tái chế thép tiết kiệm đủ năng lượng để thắp sáng và sưởi ấm cho 18.000.000 hộ gia đình! 

 

 • Mỗi tấn thép được tái chế tiết kiệm 1.130 kg quặng sắt, 453 kg than và 18 kg đá vôi. 

 

 • Hơn 20.000.000 viên kẹo Hershey's Kisses được gói mỗi ngày, sử dụng 214.000 km giấy bạc. Tất cả giấy bạc này đều được tái chế, nhưng nhiều người không nhận ra điều đó.