Paano sumunod sa dokumentasyon sa pagpapadala?

Maaari mong gamitin ang mga template na ito upang matiyak ang isang walang tahi at mahusay na proseso:

Maaari din naming magtalaga ng aming ahente upang ayusin ang lahat upang ang koleksyon ay gawin sa iyong pintuan.