Ano ang mangyayari kung ang aking catalytic converters ay hindi naglalaman ng anumang mahalagang metal?

Hindi nag-aalok ang Ecotrade ng pagbabayad para sa mga item na hindi naglalaman ng mahalagang mga metal. Gayunpaman, napakabihirang ang isang catalytic converter ay hindi naglalaman ng mahalagang metal. Kapag ito ang kaso, ang mga ito ay ginagamot bilang recyclable basura, na may pagsubaybay sa paggamot.

Mga sampol ng pulbos