ราคาโลหะมีค่า

โลหะ PT PD RH
Price in $ / ozt
Price in $ / lb 14,700.00 34,620.83 255,208.33

ปริมาณมาตรฐานและผลลัพธ์

น้ำหนัก
สารแพลทินัม ppm
สารแพลเลเดียม ppm
สารโรเดียม ppm
ความชื้นเฉลี่ย %

ความสามารถที่โดดเด่นของ Ecotrade คือ การกู้คืนโลหะที่มีค่าออกจากท่อแคทที่ได้หมดอายุการใช้งานไปแล้ว เราขอนำเสนอเครื่องมือเปรียบเทียบที่จะช่วยกำหนดค่าราคาของ PGM (โลหะในกลุ่มแพลตทินัม) มันจะสามารถช่วยให้คุณเปรียบเทียบราคา “การกู้คืนโลหะ” ของเรากับของบริษัทอื่นๆ
ข้อตกลง
สกุลเงิน:
ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง $
ทรีตเมนต์ ต่อ lb ของ สาร $
อัตราผลตอบแทน แพลทินัม %
อัตราผลตอบแทน Palladium %
อัตราผลตอบแทน Rhodium %
ค่าใช้จ่ายในการกลั่น ต่อ lb แพลทินัม $
ค่าใช้จ่ายในการกลั่น ต่อ lb Palladium $
ค่าใช้จ่ายในการกลั่น ต่อ lb Rhodium $
ค่าขนส่ง (ต่อครั้ง) $
การชำระ days
%
 
มูลค่ารวม
ราคาของสาร ต่อ lb
 
ค่าธรรมเนียมรวม
+ โลหะที่เสียไป (ความต่าง 100% RR)
+ ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ราคา ต่อ lb ของ สาร
 
ผลตอบแทนรวม
กำไร ต่อ lb ของ สาร