13
มิ.ย.
2018
ความต้องการโลหะมีค่าในกลุ่มแพลทินั่มสูงในอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีน 📈

POSTED BY ALICE

ผู้ผลิต Autocatalyst มีการคาดการณ์ในปี 2018 ว่า ความต้องการโลหะมีค่าในกลุ่มแพลทินั่มสูงในอุตสาหกรรมยานยนต์จะเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้าม

 

ความต้องการโลหะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โลหะเป็นส่วนประกอบหลักที่สำคัญในท่อแคทซึ่งใช้สำหรับล้างควันไอเสีย จากการรายงานของ Johnson Matthew Plc เมื่อเร็ว ๆ นี้แสดงให้เห็นถึงความต้องการของโลหะในท่อแคท คือ มีแนวโน้มสูงสุดในปี 2018 เนื่องจากความต้องการเครื่องยนต์เบนซินที่เพิ่มขึ้น รถยนต์ของจีนเข้ามามีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ แท้จริงแล้วกระทรวงคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของประเทศมีความมุ่งมั่นที่จะลดมลพิษทางอากาศ นั่นคือเหตุผลที่ผู้ผลิตรถยนต์จำเป็นต้องปรับตัว โดยการเพิ่มโลหะในท่อแคทให้มีค่ามากขึ้น ประเทศมีมาตรการต่อต้านมลพิษที่เข้มงวดมากขึ้นตั้งแต่ปี 2013 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการแนะนำชุดสำหรับสิ่งต้องห้ามที่เรียกว่าแผนปฏิบัติการแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องมลพิษทางอากาศ

Peter Duncan ผู้จัดการฝ่ายวิจัยการตลาดทั่วไปของ Matthey จากสหราชอาณาจักร ได้เขียนในรายงานว่า

'' โอกาสนัยสำคัญของการเติบโตที่จะบรรจุห่อโลหะในประเทศจีนนั้นได้ใกล้เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆแล้ว เพราะดูเหมือนว่ามีการเพิ่มขึ้นของเมืองและจังหวัดต่างๆ เป็นผลมาจากข้อบังคับก่อนหน้านี้ด้วย สิ่งนี้เองอาจเกิดขึ้นก่อนในปีหน้าและจะส่งผลให้มีความต้องการโลหะของยานยนต์ในประเทศจีนเพิ่มมากขึ้นเป็นสองเท่าตัว '' 

 

ในทางกลับกันทองคำขาวกลับลดลง

ในทางกลับกันโลหะ ทองคำขาว รวมทั้งโลหะอันอื่นที่มีค่าซึ่งบรรจุอยู่ในท่อแคทนั้นมีรูปร่างที่ไม่น่าจะไปได้สวย ทองคำขาวเป็นตัวสำคัญในการเร่งปฏิกิริยาในเครื่องยนต์ดีเซล แต่ยอดขายรถยนต์ดีเซลกลับลดลง นี่เป็นผลมาจากปัญหาของผู้ผลิตรถยนต์ที่ต้องยอมรับว่ามีการโกงทดสอบเรื่องการปล่อยมลพิษเพื่อให้ได้รับการอนุมัติตามกฎข้อบังคับ

ในขณะเดียวกันเมื่ออันเก่าถูกนำไปรีไซเคิล ก็มีปริมาณโลหะในกลุ่มแพลทินั่มที่ได้มาจากเท่อแคทที่หมดอายุการใช้งานไปแล้วเพิ่มขึ้น

ตลาดทองคำขาวขับเคลื่อนไปสู่การเกินดุลในปี 2018 เนื่องจากความต้องการของอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการบริโภคที่ลดลงของสิ่งที่ย่อยสลายเองได้ รวมทั้งมีการลงทุนซื้อน้อยลง แมทธิวยังเสริมอีกว่า การผลิตของผมนั้นยังอ่อนหัดอยู่

แหล่งที่มา: Bloomberg / Economist