6
มิ.ย.
2018
การรีไซเคิลท่อแคทของคุณเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น♻️

POSTED BY ALICE

ปรากฏการณ์เรือนกระจกที่เกิดพร้อมกับความขาดแคลนของวัตถุดิบทำให้การรีไซเคิลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องใหญ่และเป็นความท้าทายที่แท้จริงสำหรับปีต่อ ๆ ไปในภายหน้า

 

อย่างไรก็ตามการจัดการหลายอย่างยังคงประเมินค่าต่ำสุดและยกเลิกในกระบวนการรีไซเคิล ในกรณีที่เป็นท่อแคทซึ่งมีพอลลาเดียมแพลทินัมและโรเดียมจำนวนมาก; โลหะมีค่าที่แท้จริง! นั่นคือเหตุผลที่การรีไซเคิลท่อแคทเป็นทางเลือกที่สำคัญในการพิจารณา

 

PGM's - ทองคำขาวแพลเลเดียมและโรเดียมมีบทบาทสำคัญในการทำงานของท่อแคท แท้จริงแล้วพวกเขาทำหน้าที่เป็นท่อแคทในการแปลงการปล่อยยานพาหนะที่มีพิษเป็นองค์ประกอบที่ไม่เป็นอันตราย ทุกวันนี้เกือบทุกประเทศในโลกต้องใช้ยานพาหนะใหม่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย สิ่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ความต้องการโลหะเหล่านี้จึงไม่เคยสูงขึ้น ความต้องการที่สามารถเพิ่มขึ้นได้อีกเมื่อรัฐบาลนำมาตรฐานการปล่อยที่เข้มงวดมากขึ้นในเวลาที่การใช้ยานพาหนะและความเป็นเจ้าของยังคงขยายตัว

 

PGM ทั้งสามนั้นหายากราคาแพงในการขุดและเป็นที่ต้องการสูงและไม่เพียง แต่จากอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ใหม่เท่านั้น นอกจากนี้การขุดยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง อุตสาหกรรมเหมืองแร่กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น แท้จริงแล้วมันปรับปรุงและยกระดับเทคนิคการผลิตปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับกำลังแรงงานและชุมชนท้องถิ่น อย่างไรก็ตามการผลิตใหม่เพียงอย่างเดียวจะต่อสู้เพื่อตอบสนองความต้องการและจะกระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

รีไซเคิลท่อแคทและโดยทั่วไปแล้วมีความสำคัญต่อการผลิตยานยนต์ในอนาคตและเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม!