การนำกลับมาใช้ใหม่และการสกัดโลหะมีค่าจากตัวเร่งปฏิกิริยาฟอยล์ที่ใช้ในยานยนต์

POSTED BY SUPSUTA S.

ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเซรามิกและ DPF ปัจจุบันที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นทำจากแผ่นโลหะฟอยล์ที่มีลักษณะเป็นแผ่นบางต่อกันมีโครงสร้างแบบรังผึ้ง ภายในมีองค์ประกอบพวกโลหะกลุ่มแพลทินัม ซึ่งห่อหุ้มไว้ด้วยเปลือกที่ทำจากโลหะ แผ่นโลหะฟอยล์ที่ใช้นี้มีจุดเด่น คือ การที่มีโลหะเป็นองค์ประกอบในตัว จึงไม่จำเป็นต้องใช้เซรามิกเป็นตัวช่วยยึด ส่งผลให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้นและทนต่อความร้อนได้อย่างดี

สารประกอบที่เป็นโลหะตัวเร่งปฏิกิริยา

สำหรับปัญหาหลักๆ ที่ผ่านมาพบว่า วัสดุเหล่านี้มีต้นทุนที่สูงขึ้น จึงจำกัดการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาฟอยล์สำหรับเป็นพรีคอนเวอร์เตอร์ในรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน และเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหลักในรถยนต์หรูบางรุ่น เนื่องด้วยคุณสมบัติทางความร้อนของโลหะในเชิงสมรรถนะและความทนทาน ดังนั้น ตัวเร่งปฏิกิริยาฟอยล์ที่นำมาใช้ในปัจจุบันจึงมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับขนาดของตลาด ในขณะที่ทางผู้ผลิตอยู่ในช่วงพัฒนารูปแบบของวัสดุและองค์ประกอบเหล่านี้ใหม่ เพื่อลดต้นทุนลง อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาประเภทนี้เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

การรีไซเคิลของตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้มีกระบวนการที่ยุ่งยาก ซับซ้อนและทำได้ไม่ง่ายนัก ประกอบกับการลงทุนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ที่ Ecotrade เราเชื่อมั่นว่าการพัฒนาตัวเร่งรูปแบบใหม่จะทำให้การรีไซเคิลเป็นจุดที่น่าสนใจ และคุ้มค่าต่อการลงทุน มากกว่า 20 ปีที่เรามุ่งมั่น ลงทุนลงแรงและวางรากฐาน ควบคู่ไปกับการต่อยอด พัฒนาความเป็นผู้เชี่ยวชาญตลอดจนเรียนรู้สร้างเทคโนโลยีให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลต่อกระบวนการการรีไซเคิลให้เกิดศักยภาพสูงสุด อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการนำโลหะมีค่าที่สกัดได้ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้านี้ทางบริษัทจึงมีนโยบายเป็นผู้นำด้านรีไซเคิลท่อแคทในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนเป็นองค์กรหลักสำคัญ ทั้งในทวีปยุโรป แอฟริกา และอเมริกา เรายินดีสนับสนุนองค์กรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ด้วยการส่งมอบข้อมูล หรือรายงานที่มีความโปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ และทันเวลาอยู่เสมอ

เครื่อง QZ

ด้วยความสำเร็จที่เกิดขึ้น เราจึงมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งด้วยศักยภาพที่มีของเราในเชิงการให้บริการอย่างครบวงจร ซึ่งไม่เพียงแต่การวิเคราะห์ กระบวนการตัดหรือแปรรูป ทั้งท่อแคทและตัวกรองสำหรับท่อดีเซลรุ่นต่างๆ ทาง Ecotrade ได้เล็งเห็นความสำคัญ และต่อยอดการลงทุนด้วยระบบที่ล้ำสมัยเพื่อทำให้การนำโลหะมีค่ากลุ่มแพลทินัมจากตัวเร่งปฏิกิริยาฟอยล์สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนี้ จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าไม่จำเป็นที่จะต้องตัดแต่งวัสดุฟอยล์เองเหมือนที่ผ่านมา สามารถลดความเสียหาย ลดอัตราการสูญเสียผงโลหะมีค่าจากกระบวนการดั้งเดิม อันเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุไปในตัว อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวกในการบรรจุหีบห่อสำหรับการขนส่ง ลูกค้าสามารถตัดวัสดุฟอยล์ตามความเหมาะสมได้ เมื่อวัสดุมาถึง Ecotrade ทางเราจะดำเนินกระบวนการการสกัดโลหะมีค่ากลับคืนให้ได้มากที่สุด

ด้วยศักยภาพที่แข่งขันได้ของเรา ทาง Ecotrade มีกระบวนการและเทคโนโลยีที่ทำให้เราวิเคราะห์และรายงานผลเบื้องต้น และดำเนินการชำระเงินล่วงหน้าให้กับลูกค้าได้ภายใน 3-5 วันทำการ ในขณะที่บริษัททั่วไปส่วนมากมักต้องใช้เวลาถึง 3 เดือนในการประมวลผลตัวเร่งปฏิกิริยาฟอยล์

หากคุณเป็นเจ้าของหรือผู้ที่มองหาโอกาสในการจัดซื้อและจำหน่ายตัวเร่งปฏิกิริยาฟอยล์ที่ไม่ใช้แล้ว โดยคาดหวังการลงทุนที่จะทำให้คุณมีกำไรจากการขายวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ที่ได้ราคาที่ดีที่สุด ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการช่วยรักษ์โลกอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ [email protected]