Termeni de utilizare & servicii

TERMENI DE UTILIZARE ȘI SERVICII

Acest website este operat de către Ecotrade Group.

Pe to parcursul site-ului, termenii „noi”, „pe noi”, „ai noștri”, se referă la Ecotrade.

Ecotrade oferă acest website, inclusiv toate informațiile, metodele și serviciile disponibile pe acest site dvs., utilizatorului, sub condiția că ați acceptat toți termenii, condițiile și notele statutoare menționate de către acesta.

Prin utilizarea aplicației, dvs. confirmați că ați acceptat acești termeni și îi veți respecta.

Aceste reguli au fost redactate în comformitate cu legea, pentru a proteja libertatea utilizatorului și pentru a vă oferi un serviciu de înaltă calitate.

Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați termenii noștri de serviciu, vă rugăm să nu utilizați serviciile noastre.

 

ARTICOLUL 1: INTRODUCERE

Contul de utilizator este definit ca un cont personal al fiecărui utilizator care are acces utilizând un nume de utilizator și o parolă personale și confidențiale.

Abonamentul: Abonamentul vă permite accesul la toate Serviciile de pe website și de pe aplicație definite în prezentul articol.

Serviciile sunt definite ca funcțiile disponibile pe aplicație, configurația de căutare.

 

ARTICOLUL 2: ACCEPTAREA TERMENILOR DE SERVICIU

2.1 Tema: Servicii

Aplicația oferă un ghid de prețuri pentru comercializarea de catalizatoare auto de fier vechi.

2.2 Descărcați termenii

Atât utilizatorii cât și alte persoane interesate pot descărca Aplicația pe smartphonul sau tableta lor. Ei pot utiliza aplicația pe calculator folosing diferite website-uri.

2.3 Termeni de pre-abonare

Utilizatorul garantează veritatea informațiilor furnizate și se angajează să le mențină la zi pe acest cont.

Este interzisă creerea automată de cont și / sau folosirea unui nume utilizator fals sau fraudulos.

 

ARTICOLUL 3: SERVICII, CREDITe ȘI abonament

3.1 Căutări X Credite

Căutarea permite accesul către „Servicii” folosind website-ul și aplicația timp de 365 de zile pentru X căutări pe aplicație (în funcție de referință și marcă auto).

O căutare va folosi un credit.

3.2 Abonamente

Abonamentul Silver este un abonament lunar de otsprezece dolari și nouăzeci de cenți (18,90 USD).

Abonamentul Gold este un abonament anual de o sută patruzeci și nouă de dolari (149 USD).

Aceste abonamente oferă un acces nelimitat la  serviciile și la motorul nostru de căutări.

Vă puteți anula abonamentul pe website-ul nostru „www.catalyticconverterrecycling.com” direct în contul dvs.

 

ARTICOLUL 4: DREPTURI, OBLIGAȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI UTILIZATOR

4.1 Drepturi utilizator

Utilizatorii au dreptul de a obține comunicarea, corecțiunea sau ștergerea datelor lor personale.

Pentru a-și putea exersa aceste drepturi, utilizatorul trebuie să contacteze centrul de asistență la [email protected]

4.2 Obligații utilizator 

Când se abonează la serviciile noastre și când utilizează aplicația, utilizatorul se angajează să:

  • Respecte legile și regulile în vigoare
  • Nu facă afirmații false;
  • Respecte drepturile de prorpietate intelectuală sau industrială;
  • Nu dăuneze serviciilor sau site-ului;
  • Se abțină de la orice uz al aplicației în scop comercial sau publicitar
  • Nu divulge detaliile de cont vreunui terț.

4.3 Activități malițioase și abuzive

Utilizatorii vor folosi serviciile în forma lor corectă și se vor abține de la orice activitate care poate abuza de, întrerupe sau întârzia serviciile către alți utilizatori.

Utilizatorii nu vor creea nici un script, software, code sau program care ar putea deteriora, întrerupe, slăbi sau adăuga vreo nouă funcționalitate serviciilor.

Utilizatorii nu pot vinde, împrumuta, împărți sau transfera accesul la web-site-ul nostru.

Ne rezervăm exclusiv dreptul de a termina orice cont care nu respectă aceste reguli și de a iniția eventual acțiuni legale.

 

ARTICOLUL 5: OBLIGAȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI ECOTRADE

 

5.1 Obligații Ecotrade

Ecotrade se angajează să ofere utilizatorilor un serviciu în comformitate cu regulile de rigoare și cu legea..

În cazul în care accesul la servicii este suspendat din cauza unui defect de calculator sau în cazul în care serviciul nu poate fi utilizat din motive de Ecotrade în timpul perioadei abonamentului, acesta va fi prelungit în mod automat, în beneficiul utilizatorului pe o perioadă echivalentă cu cea de suspensie a serviciilor.

5.2 Responsabilități Ecotrade

Ecotrade nu este responsabil pentru copatibilitatea terminaleleor utilizatorilor

Ecotrade nu garantează că serviciile vor putea fi utilizate în cazul unui defect provenind de la furnizorul de servicii Internet al utilizatorului, sau în cazul ne-funcționării sau a condițiilor de acces slab cauzate de o congestie pe Internet, sau din alte motive externe față de Ecotrade și de furnizorii lor de servicii, sau în cazul unor evenimente de „forță majoră" declarate astfel de cutea de justiție franceză.

 

ARTICOLUL 6: CONFIDENȚIALITATE

rimiterea informațiilor dvs. personale prin magazin este guvernată de Normele noastre de confidențialitate. Vă rugăm să consultați Normele de confidențialitate.

 

ARTICOLUL 7: PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 

Tot conținutul acestui website, cum ar fi graphice, imagini, texte, video-clipuri, animații, sunete, sigle, gif-uri și icoane de butoane ca și formatarea lor sunt proprietatea Ecotrade, cu excepția mărcilor, siglelor și conținutului aparținând firmelor partenere sau altor autori.

Nu vă este permis să dați la deșeuri, să reproduceți, să distribuiți, să modificați, să adaptați, să retransmiteți sau să publicați chiar și parțial, nici unul dintre aceste elemente fără aprobarea în scris a Ecotrade. Reprezentarea sau reproducerea acestora, în orice mod, este un fals ilegal. Nerespectarea acestei interdicții constituie un fals și poate implica răspunderea civilă și penală a autorului. Titularii conținutului copiat pot intenta o acțiune juridică. La fel, Ecotrade este proprietarul „Drepturilor de producători de baze de date” referitor la drepturile de autor și bazele de date. Pentru orice informație sau cerere de autorizație, vă rugăm să ne contactați la [email protected] Condiții speciale sunt stabilite pentru presă.

 

ARTICOLUL 8: LIMITAREA RĂSPUNDERII

 

Informațiile de pe acest website sunt cât se poate de exacte și website-ul este actualizat în permanență, însă acesta poate conține inexactități, omisiuni sau spații libere. Dacă observați vreo inexactitate, vreo greșeală sau ceea ce pare a fi o disfuncție, vă rugăm să ne semnalați  prin e-mail descriind problema în termeni cât mai exacți posibil (pagină, activitate, calculator, browser internet etc.). Tot conținutul descărcat este furnizat cu riscul utilizatorului și pe răspunderea exclusivă a acestuia. Prin urmare, Ecotrade nu poate fi responsabil de nici o daună cauzată calculatorului utilizatorului sau pentru vreo pierdere de date în urma descărcării.

Fotografiile sunt non-contractuale.

Hyperlink-urile configurate în interiorul website-ului care vă direcționează către alte resurse de pe Internet nu pot implica responsabilitatea Ecotrade.

 

ARTICOLUL 9: MODIFICAREA CONDIȚIILOR DE UTILIZARE

 

Ecotrade poate modifica sau suplimenta unilateral acești termeni când schimbările au scopul de a aduce îmbunătățiri tehnice site-ului și serviciilor sau de a adapta termenii la legislația în vigoare, la legea precedentului  sau la practica actuală comercială. Utilizarea serviciilor de către utilizator, după intrarea în vigoare a modificărilor, este considerată drept acceptare tacită a noilor termeni.

In cazul unei modificări a termenilor care afectează drepturile și obligațiile utilizatorului, acesta va fi notificat de către Ecotrade, prin site, prin aplicație sau prin email, cu cel puțin treizeci (30) de zile înainte de intrarea acesteia în vigoare. Dacă utilizatorul refuză acest amendament, trebuie să notifice Ecotrade de refuzul său în treizeci (30) de zile, iar Contractul va fi terminat la expirarea perioadei menționate. Este responsabilitatea utilizatorului de a se informa în mod regulat de orice altă modificare a conținutului termenilor. Utilizatorul poate consulta termenii și conditiile actuale și poate verifica dacă există vreo schimbare a conținutului lor pe site. Utilizarea serviciilor de către utilizator, după expirarea perioadei de notificare a modificărilor prevăzute, implică faptul că acesta acceptă noile condiții.

Toate modificările înlocuiesc și anulează stipulările anterioare odată acceptate în mod direct sau tacit de către utilizatori.

 

ARTICOLUL 10: EXCLUDERE

Ecotrade își rezervă dreptul de a retrage accesul unui utilizator la aplicație fără a oferi vreun motiv sau justificare. Contul terminat astfel este distrus permanent. Utilizatorul nu va mai putea avea acces la contul său sau utiliza serviciile aplicației.

Deoarece contul este distrus, datele introduse de către utilizator nu vor mai fi comunicate.

 

ARTICOLUL 11: LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE

Acești termeni se supun legislației din Delaware, limba interpretării acestora fiind imba engleză. Orice conflict reieșit din execuția acestor termeni de utilizare sau în relație cu acești termeni va fi prezentat instanțelor competente.

Dacă una sau mai multe stipulații ale acestor termeni sunt declarate vide conform legii, unei reguli locale sau ca urmare a unei decizii finale a unei instanțe competente, celelalte stipulații vor rămâne în vigoare în cazul în care acești termeni nu și-au pierdut sensul, sau dacă acest lucru nu duce la un inechilibru al obligațiilor și cheltuielilor părților participante.

În lipsa unei acțiuni Ecotrade sau a partenerilor lor ca răspuns la o încălcare a regulilor de către utilizator sau de către alții nu poate constitui o anulare a dreptului acestora de a acționa în cazul unei încălcări similare sau ca urmare a acestor termeni.