Ce este catalizatorul unui convertor catalitic?

Este un strat subțire de metale prețioase (platină, paladiu și rodiu) acoperind suprafața substratului – stratul interior al catalizatorului; funcția acestuia este de a asista în reacțile chimice care contribuie la reducerea nivelelor de emisie.

Platina (Pt), paladiul (Pd), și rodiul (Rh) acoperă un fagure ceramic (sau bile ceramice) conținut într-o carapace metalică atașată țevii de eșapament.

Structura de fagure a catalizatorului acoperă o suprafață maximă pe care pot avea loc reacții, în cantitate minimă, folosind un catalizator.

Catalyst scheme