7
maj
2019
WYZWANIA DLA FIRM RECYKLINGOWYCH AUTOKATALIZATORÓW W EUROPIE ?

POSTED BY ALICE

 

 

Oto nasza pierwsza relacja z seminarium Auto Catalyst & Fuel Seminar IPMI, które odbyło się niedawno w Atlancie. Temat „Wyzwania dla firm zajmujących się recyklingiem katalizatorów w Europie” przedstawił Oliver Krestin, dyrektor zarządzający niemieckiej firmy Hensel Recycling. Jego poglądy na nadchodzące czasy obejmowały 3 kategorie:

 

Materiały

20 lat temu w Europie były tylko dwa typy katalizatorów - do silników benzynowych i do pojazdów napędzanych olejem napędowym. Rozmiary i skład PGM były różne i generalnie to było wszystko. Od tego czasu nowe materiały, nowe technologie i nowe przepisy doprowadziły do ​​wielu zmian, które mają znaczący wpływ na recykling metali szlachetnych:

 

Trójdrożny katalizator (TWC) - który utlenia zanieczyszczenia ze spalin (węglowodory i tlenek węgla) i przekształca tlenki azotu w nieszkodliwe składniki: wodę, azot i dwutlenek węgla (CO2). Preferowany do mniejszych pojazdów benzynowych, ma podłoże ceramiczne o wysokiej zawartości palladu i rodu.

Selektywna redukcja katalityczna (SCR) - sprawdzony i zaawansowany system aktywnej kontroli emisji, który wtryskuje czynnik redukujący ciecz przez specjalny katalizator do strumienia spalin silnika Diesla. Katalizator na bazie miedzi zeolitowej oznacza niską zawartość PGM.

Pochłaniacz NOx (LNT) - stosowany do zmniejszenia emisji tlenków azotu z mniejszych silników Diesla, ma podłoże z ceramicznego kordorytu i jest katalizatorem bazującym na PGM oraz na barze.

Filtr cząstek stałych - benzynowy (GPF) - wbudowany filtr spalin zaprojektowany do wychwytywania cząstek sadzy w silnikach benzynowych z wtryskiem bezpośrednim. Zawiera zarówno pallad, jak i rod i wykorzystuje podłoże z ceramicznego kordorytu.

Katalizator oksydacyjny (DOC) - jest przeznaczony do przekształcania tlenku węgla i węglowodorów w dwutlenek węgla (CO2) i wodę poprzez rozkład substancji zanieczyszczających w strumieniu spalin w silniku Diesla. Zawiera wyższe ładunki potasu oraz nieco palladu. Nie stosuje się w nim rodu.

Filtr cząstek stałych (DPF) - wychwytuje i przechowuje sadzę w celu zmniejszenia jej emisji z samochodów z silnikiem Diesla. Zawiera zarówno potas, jak i pallad, ale nie zawiera rodu.

 

To te, o których już wiemy i zaczęliśmy wykorzystywać ich znaczenie w recyklingu PGM. Jednak w przyszłości, szczególnie w Europie, widoczne będą kolejne zmiany. Dalsze ustawodawstwo już zapowiada wprowadzenie katalizowanych filtrów sadzy i selektywnych filtrów redukcji katalitycznej, które nie zawierają PGM, ale mają inny cenny skład: żelazo, miedź, wanad i antymon. Wyzwanie polega na opracowaniu nowych technologii, które pomogą w ekonomicznej obsłudze i separacji różnych katalizatorów i filtrów na rynku.

Obecnie oczywiście pozostaje ogromna liczba samochodów ze „standardowymi” katalizatorami, które będą wymagały recyklingu w ciągu następnej dekady, a chociaż wykorzystanie PGM w przemyśle motoryzacyjnym może z czasem maleć, mają one zastosowanie na innych rynkach, a więc ich odzyskiwanie pozostaje wciąż atrakcyjne finansowo.

 

Problem z łańcuchem dostaw

Przemysł rafinacji katalitycznej boryka się z problemami łańcucha dostaw, które mają wpływ na dalsze procesy.

Wzrost cen palladu i rodu był ogromny w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a dostawcy tradycyjnie płacili „z góry”, co oznacza, że ​​rafinerie musiały wprowadzić do swoich obrotów nawet o 35% więcej gotówki. To stworzyło problemy z płynnością dla niektórych uczestników rynku.

Zdolność rafinacji jest ograniczona, a biorąc pod uwagę zwiększony popyt w ostatnich latach, limit został osiągnięty. Ze względu na niepewną przyszłość i związane z tym wysokie koszty, obecnie nie inwestuje się w nowe rafinerie. Dodatkowo koszty utrzymania rosną z powodu pracy rafinerii na pełnych obrotach.

Złożoność mieszanek materiałów wywiera dodatkową presję ekonomiczną na rafinerie, które starają się znaleźć nowe technologie, służące do efektywnego odzyskiwania surowców.

 

Regulacje

Zwykle w temacie przepisów mówimy o dalszych ograniczeniach emisji spalin. Istnieją jednak dwa inne aspekty prawodawstwa, które mają duży wpływ na naszą branżę.

Ogniotrwałe włókna ceramiczne (RCF), stosowane jako materiał izolacyjny do transportu katalizatorów, mają tę przewagę nad materiałami naturalnymi, że są lekkie, względnie tanie i wydajne termicznie. Mogą jednak podrażniać skórę, oczy i górne drogi oddechowe i istnieje obawa, że ​​pojedyncze włókna są wystarczająco małe, aby przeniknąć głęboko do płuc i prawdopodobnie doprowadzić do rozwoju raka płuc i międzybłoniaka. W związku z tym są one zakazane w niektórych, ale nie we wszystkich krajach europejskich. Nie są dopuszczone w Niemczech, Szwajcarii, Francji i Wielkiej Brytanii. Prowadzi to do powstania dodatkowych kosztów transportu, ponieważ katalizatory są wysyłane do krajów takich jak Austria, w których wspomniane pożyżej prawo, póki co, nie obowiązuje.

 

 

Hazardous Waste Legislation in European Union

Hazardous Waste Legislation in European Union

 

 

„Gotówka za złom” została prawnie zakazana w niektórych krajach europejskich, w tym we Francji, Hiszpanii, Włoszech i Wielkiej Brytanii, w celu wyeliminowania nielegalnych praktyk, takich jak unikanie podatków. Wszelkie działania mające na celu usunięcie działalności przestępczej i oszukańczej są oczywiście mile widziane, ale niewątpliwie usunięcie „gotówki za złom” ma swoje konsekwencje dla branży.

 

 

Cash ban in European Union

Cash Ban in European Union

 

 

Podsumowanie

Branża recyklingu i rafinacji PGM została zdefiniowana na dobre i nauczyliśmy się przewidywać i dostosowywać się do zmian. Zmiany w Europie, które obecnie obserwujemy, są z pewnością wyzwaniem, ale także oferują możliwości, które naszym zdaniem przyniosą korzyści tym, którzy są w stanie szybko i skutecznie zareagować.