19
mar
2019
JAK WYBRAĆ FIRMĘ PRZETWARZAJĄCĄ KATALIZATORY ?

POSTED BY ALICE

W świetle toczących się w USA postępowaniach sądowych dotyczących nieuczciwych praktyk dużej firmy zajmującej się recyklingiem, ważniejsze niż kiedykolwiek jest to, aby sprzedawcy zużytych katalizatorów wiedzieli, z kim współpracują. Testowanie - proces pobierania próbek z niewielkiej części partii katalitycznej - od dawna uważane jest za najbardziej wydajną i niezawodną metodę określania ilości i wartości metali szlachetnych w partii. Niemniej jednak, co niektórzy mogą teraz kwestionować uczciwość i transparentność testów, szczególnie w świetle nagannych działań jakiego dopuściło się wspomniane przedsiębiorstwo zajmujące się recyklingiem.

W celu zapewnienia najkorzystniejszego zwrotu ze zuzytych katalizatorów, przedstawiamy tutaj szereg kryteriów, które można zastosować do oceny wydajności i przejrzystości partnera w procesie recyklingu.

Porównanie liczbowe

Firma zajmująca się recyklingiem powinna podać pełną analizę, obejmującą podział na całe jednostki, połówki, konwertery z odzysku, różne typy konwerterów, jednostki wysokoprężne, filtry cząstek stałych (DPF) i puste jednostki. Należy to następnie porównać z własnymi obliczeniami przed wysyłką. Ważne jest, aby dokładnie znać ilość materiału, zarówno w ujęciu całkowitym, jak i podział na konkretną zawartość metali. Powinieneś nawet wysłać swoje "bezmetalowe" katalizatory, ponieważ mogą one nadal zawierać trochę cennych pierwiastków, a dobry przetwórca przetnie je i doda ten materiał do reszty. Powinieneś również uzgodnić ze swoim partnerem od recyklingu, w jaki sposób różne materiały będą przetwarzane razem lub osobno. Na przykład metalowe elementy, które zostaną przecięte, będą zawierać inny procent metali grupy platynowców (PGM) niż w przypadku katalizatorów nieprzeciętych.

Prowadź audyt

Poznaj kluczowe wskaźniki i śledź cały proces sprzedaży - dane nie kłamią, jeśli wiesz, skąd się biorą i jak je interpretować. Dowiedz się też, jak unikać wprowadzających w błąd informacji, takich jak średnia cena konwertera. Aby dokładnie wiedzieć ile zarabiasz za każdym razem gdy sprzedajesz, powinieneś znać prawdziwą cenę za jednostkę, cenę za kg i średnią wagę jednostki. Aby były one dokładne, musisz znać swoje obliczenia i wagę swoich materiałów oraz wyjaśniać z firmą recyklingową wszelkie rozbieżności.

Kompletny raport masy

Profesjonalny podmiot zajmujący się recyklingiem zawsze uwzględni raport wagowy w analizie końcowej, która powinna być, ogólnie rzecz ujmując, zgodna z Twoimi danymi. Pewna utrata masy jest nieunikniona w procesie recyklingu, ale jeśli przekracza 4%, należy ją zakwestionować. Jeśli podczas operacji przetwarzania nie otrzymasz danych o utracie masy, poproś o weryfikację danych. Utrata 1% masy może oznaczać utratę wartości o 10% lub więcej.

Analiza masy

Po zmieleniu katalizatora w pył (pamiętaj, że pył pochodzący z odwapniania i mielenia zawiera najwyższą zawartość metali szlachetnych) i przygotowaniu próbki, firma zajmująca się recyklingiem powinna przekazać informacje o wadze, znowu należy pamiętać o małej tolerancji straty. Ta waga stanowi mokrą masę brutto twojego ładunku; odejmij od tego wszelkie resztki złomu i niewielką ilość parowania podczas procesu mielenia, aby uzyskać mokrą masę netto ładunku. Testowanie określa następnie procent wilgoci, który po odjęciu od mokrej masy netto daje ciężar osadu. Twój kontrahent powinien dostarczyć te dane z każdego etapu obróbki.

Zweryfikowana próbka i wyniki analizy

Prawidłowo pobrana próbka ma kluczowe znaczenie dla otrzymania właściwego zysku, dlatego powinieneś wiedzieć, czy Twoja firma recyklingująca wykonuje tę procedurę poprawnie i uczciwie. Ważne jest, aby cała partia pozbawionego puszki katalizatora i pyłu swobodnie przepływała do układu próbkowania, aby każda cząstka miała równe szanse na pobranie próbki. Końcowy zmielony proszek laboratoryjny użyty do analizy stanowi około 1% całkowitego zmielonego materiału i należy go podzielić na 4 próbki - po jednej na: testy wewnętrzne przeprowadzane przez podmiot zajmujący się recyklingiem; do niezależnej analizy zewnętrznej; dla siebie (na wypadek, gdybyś chciał przeprowadzić dalsze testy); dla dokumentacji firmy, w przypadku rozbieżności. Ten test określi ostateczną wartość materiału, dlatego jego dokładność i przejrzystość jest kluczowa. Powinieneś wiedzieć czy będziesz polegać na analizie własnej podmiotu zajmującego się recyklingiem, czy na analizie niezależnego laboratorium, i ważne jest, aby podmiot zajmujący się recyklingiem chętnie udostępnił Ci oficjalne wyniki testu.

Raport z wyników testu

Raport z testu powinien zawierać następujące elementy:

Uzgodnienie wagi powinno pokazywać 3 pomiary:

  • Masa brutto (po usunięciu metalowej puszki)
  • Mokra masa netto (po zmieleniu z usuniętymi obojętnymi materiałami i odpadami)
  • Sucha masa netto (po określeniu wilgotności i odjęciu masy próbki).

Wyniki testu są wynikami podawanymi w częściach na milion (PPM). Pomnożenie tego przez suchą masę netto powinno pokazać całkowitą zawartą wartość PGM (100%). Należy zauważyć, że w praktyce nie jest możliwe osiągnięcie 100% ekstrakcji, a zwykle masy zwrotu są podawane w ułamku około 90 procent przypadku platyny i palladu oraz pomiędzy 80 a 90 procent w przypadku rodu, ponieważ trudniej jest go wydobyć.

Data rafinacji - data opuszczenia przez metal centrum rafinacji, zwykle około 3 miesięce po jego przybyciu. Piękno całego procesu przetwarzania polega na tym, że otrzymujesz wcześniejszą zapłatę na podstawie wyników próbkowania. Akceptując takie rozwiązanie, musisz wiedzieć, że twoja ostateczna kwota rozliczenia będzie zawierała pewne opłaty wynikające z wcześniejszej płatności.

Sprawiedliwa kwota

Istnieją dwa główne rodzaje umów stosowanych w branży rafinacji katalizatorów:

1. Rozszerzona: niniejsze warunki obejmują wszystkie koszty związane z przetwarzaniem, obróbką, rafinacją i finansowaniem oraz mogą oferować rabaty cenowe w zależności od tego, kiedy sprzedajesz swój metal.

2. Skondensowana: płacony jest procent od liczby uncji zawartych w teście, przy czym wszystkie dodatkowe opłaty są uwzględnione w odsetku zatrzymanym przez podmiot zajmujący się recyklingiem, a pozostała część „zysku” wypłacana jest użytkownikowi. W niniejszej umowie ważne jest, abyś mógł zweryfikować dane dotyczące zawartości PGM w próbce testowej, a także ustalił, czy zatrzymany procent jest sprawiedliwy i rozsądny.

Ostateczne rozliczenie

Pozycje na końcowej fakturze powinny zawierać masę każdego metalu; ceny za każdy konkretny metal; datę sprzedaży metali. Na podstawie tych informacji tworzona jest całkowita wartość.

Otrzymasz całkowitą wartość, pomniejszoną o standardowe koszty recyklingu, które obejmują wszystkie stosowane procesy rafinacji i powiązane z nimi koszty przekształcania katalizatorów w metale szlachetne - usuwanie puszek, mielenie, ważenie, pobieranie próbek, oznaczanie, wytapianie, rafinacja, i odsetki. Ten koszt recyklingu powinien w przybliżeniu wynosić 10-12% dla katalizatorów ceramicznych i 12-15% dla katalizatorów metalowych.

Podsumowanie

Zrozumienie i uwzględnienie tych kryteriów pomoże ci wybrać odpowiednią firmę do recyklingu katalizatorów. Solidny, niezawodny i godny zaufania partner pomoże Ci zrozumieć wszystkie problemy opisane w tym artykule, ponieważ jego biznes powinien opierać się na budowaniu długoterminowych relacji z klientem. Powinien on oczywiście zweryfikować liczbę, zweryfikować wagę, sprawdzić, czy próbka i test są dokładne oraz obciążyć cię uczciwą i rozsądną kwotą za recykling konwerterów. Jednocześnie zrozumienie procesu i związanych z nim liczb potwierdzi twoje zaufanie do partnera i sprawi, że będziesz odporny na utratę zysków w wyniku nieetycznych praktyk biznesowych.