3
gru
2018
PROSPEKTY GRUPY METALI PLATYNOWYCH, 2017 R.

POSTED BY ALICE

Bardziej niż złoto i srebro, Platinum Group Metals (PGMs), na które składają się Platinum, Pallad i Rod; cieszył się dobrym rokiem w 2016 roku, chociaż wczesne zyski spadły wraz z końcem roku. Spośród trzech PGM szczególnie dobrze wypadł Pallad, którego wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym wyniósł 20%.

W roku, który z pewnością będzie rokiem pełnym wydarzeń i nieprzewidywalnym, biorąc pod uwagę wysoki stopień niepewności geopolitycznej, analitycy są optymistycznie nastawieni do przyszłości złota i srebra. Są one jednak mniej bycze dla PGM. W rzeczywistości oczekują oni, że rok 2017 będzie odzwierciedlał ostatnie etapy ubiegłego roku, a światowy popyt będzie wykazywał spadki. Oczekiwania te wynikają przede wszystkim z powolnej prognozy sprzedaży nowych samochodów i ciągłego spadku na rynku biżuterii, czyli dwóch głównych użytkowników PGM. Oczekiwania dotyczące produkcji górniczej przewidują stosunkowo płaską ewolucję. Ponadto, biorąc pod uwagę dominującą pozycję zajmowaną przez Republikę Południowej Afryki, kurs wymiany Rand/dolar amerykański będzie miał duży wpływ na ceny.

Niemniej jednak ceny pozostaną na poziomie, na którym odzysk i recykling PGM z katalizatorów nadal będzie przynosił dobre korzyści finansowe.